wytrzymałość

Własności wytrzymałościowe i technologiczne konstrukcji stalowych, jak stal związana jest z jej mikrostruktury zasadniczo w zależności od obróbki cieplnej, czyli tzw. z różnych obróbki cieplnej, która stała się przedmiotem. Korzystanie z zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących podczas ogrzewania i chłodzenia stali może prowadzić do powstania najbardziej pożądane elementy konstrukcyjne, które dają im określone właściwości, takie jak wytrzymałość konstrukcji stalowych. Tak więc, na przykład. w celu wykonania obróbki stali wyżarzanie zmiękczające lub normalizuje, w wyniku czego struktury ferrytyczno-perlitycznej, charakteryzuje się niską twardość i wytrzymałość, ale dość wysoką plastyczność. Takie właściwości, ułatwiają wykonanie obróbki, więc w tym przypadku, są one pożądane w produkcji części. Jednak w gotowym produkcie, takich jak konstrukcje stalowe, narażone na stres, ferrytyczno-perlitycznej strukturze często nie zapewnia wystarczającej wytrzymałości i twardości.